sobota, 29 sierpnia 2009

my brain...

Right Brain Dominant: 18 Right-Brain Responses / 12 Left Responses
Of 30 questions, 18 of your responses indicate you are right brained dominant. 12 of your responses are indications of left brain dominance. These results indicate you are predominantly right-brain dominant.


The right side of your brain is all about creativity and flexibility. Daring and intuitive, you see the world in their unique way.You likely have a talent for creative writing and art and prefer day dreaming, philosophy, and sports.

You make decisions intuitively. The right side of our brain processes information in a rapid, spatial, and perceptual manner. The right hemisphere concentrates more on emotion than logic, allowing you to make quick, spontaneous decisions.

You rely on your imagination when finding solutions to problems. You operate in a nonlinear, simultaneous fashion and deal with non-verbal information as well as dreams and fantasy. Thus, you tend to think visually-spatially more than verbally. Occupations: Artist, Athlete, Politician, Beautician, Craftsman, Actor, Wildlife manager, Marketing or sales manager

wtorek, 11 sierpnia 2009

Eterycznie i bezgłośnie

Eteryczna, jak mgła i intensywna nie do zniesienia.
Żywość barw i najdelikatniejszy laserunek.
Rozbuchanie natury i milcząca pustka niebytu.
Lewitowanie w niewidzialnych przestworzach i trzęsienie ziemi przy głośnej wypowiedzi.

Płacz i szczęście.
Rozpacz i miłość.
Plus i minus.

Oswoić przeciwieństwa, które zawsze istnieją jednocześnie
- oto zadanie, oto wyzwanie, oto sens odnaleziony.

Uzależniona od cierpienia oczekuję zranień.
Trudno uwierzyć w dobro intencji, kiedy sztylety były wbijane przez całe życie.
Poczucie braku i niedosytu karmi twórczość.
Ożywam we śnie niespełnienia malując kontynuację marzeń i one się realizują.

Muszę przeżywać jak człowiek, żeby pokazać w twórczości jego zmagania, choć zawsze będą zabarwione esencją innej egzystencji...
Z wymiaru, w którym czyste piękno tworzy miłość dojrzała.