wtorek, 26 maja 2009

Mój numer urodzenia to 1

Your Birth Number :1
1’s are originals. Coming up with new ideas and executing them is natural. Having things their own way is another trait that gets them labeled as being stubborn and arrogant. 1’s are extremely honest and do well to learn some diplomacy skills. They like to take the initiative and are often leaders or bosses, as they like to be the best. Being self-employed is definitely helpful for them. Lesson to learn: Others’ ideas might be just as good or better and to stay open minded.

Numer imienia i nazwiska

dominika 4+6+4+9+5+9+2+1=40
daszewska 4+1+1+8+5+5+1+2+1=28
40+28=68
6 + 8 = 14
1 + 4 = 5

The Name Number is : 5

This is the freedom lover. The number five is an intellectual vibration. These are idea people with a love of variety and the ability to adapt to most situations. Ruled by Mercury.

Keywords: adaptable, freedom-loving, romantic, resourceful, witty, fun-loving, curious, flexible, accommodating. If expressed negatively, non-committal, irresponsible, inconsistent.

As lovers: These lovers are generally attractive to the opposite sex, as they are adaptable, curious, and friendly. Their wit and love of fun is unmistakable. In order to be happy in love, they need some level of change and variety. They also require mental stimulation. They are quick to adapt to ups and downs, but when under-stimulated, they can be inconsistent and resisting of making commitments.

piątek, 22 maja 2009

fragma

XIX. Chwila dziewiętnasta – brutalna.

ZESTAWIANIE PŁCI

Pomyślałam, że mężczyźni są bardziej z krwi i kości, materialni. Piękno kobiece jest zawsze duchowe. Sama fizyczność świadczy o czymś więcej niż składzie kości, mięśni, narządów, włosów, skóry… Widać inny wymiar ludzkiego wszechświata. Ciało jest objawem ducha. Kobieta ma magię głęboko uświadomioną i usadowioną we wnętrzu fizycznej powłoki. W samej powłoce też jest widoczna! Chociaż poddane torturze społecznych nakazów i powinności same skazują siebie na banicję duchową. Ich ciała puchną, umysły przysypiają. Niewolnice współczesne zapadają się w komórki rakowe rodzinnego pożycia i powoli, acz skutecznie zżerane są ich talenty i uczucia. One, schowane, jak w kokonach poddają się bezwolnie coraz bardziej oddalając prawdziwe możliwości. System. Paranoja. Zgon.

Mężczyzna jest jak idea ukonstytuowana. Prawda o nim prosta, a uczucia… Jak ciężko o nich mówić. Im. Po co skoro one niszczą system. Ten genitalnie sformułowany program przetrwania, gdzie siła fizyczna góruje nad warstwą ducha. Emocjonalnie wyjaławiający kobiece wrażliwe strefy brutalnością mężczyzna zdominował świat. A świat cierpi, skowycze i błaga o litość.

Świat, jak kobieta – ziemia, żywioł, który pozornie udało się okiełznać. Strzeżcie się odwetu. Buntu wiedźm i niewiast, które też się budzą. Nadciąga to, co nieuniknione.

Ogród pełen kwiatów :))

Your mind is like a Flower Garden.
You are the most wonderful person of this planet,
positive, loving and always smiling.
You never have too many friends and are always ready to help.
Sometimes youre sad, cause you want to know so much about
this universe no one can ever tell you.
But you know life goes on and that it will work out well.


...wynik testu, jaki jest mój umysł...
How Nice and true :)

wtorek, 12 maja 2009

urodzinowy opis mój

August - ME

Loves to joke. Attractive. Suave and caring.
Brave and fearless.Firm and has leadership qualities.
Knows how to console others. Too generous and egoistic.
Takes high pride of oneself. Thirsty for praises.
Extraordinary spirit. Easily angered. Angry when provoked.
Easily jealous. Observant. Careful and cautious.
Thinks quickly. Independent thoughts.
Loves to lead and to be led. Loves to dream.
Talented in the arts, music and defense.
Sensitive but not petty. Poor resistance against illnesses.
Learns to relax. Hasty and trusty. Romantic.
Loving and caring. Loves to make friends .

piątek, 1 maja 2009

Filozofie 1. manicheizm

Ciekawe są smaki Wolności
Manicheizm - niezależny system religijny, istniejący równolegle do powstającego chrześcijaństwa. Gnostycyzm manicheizmu wyraża się w apokaliptycznej, czysto teozoficznej wizji walki między siłami światła i ciemności. Mistyczny Jezus jest wężem z Księgi Rodzaju, który skusił Adama. A objawiając mu istnienie Dobra i Zła, uzbroił go do wałki z Bogiem Zła. Natomiast Jezus z Nazaretu nie odgrywa roli centralnej jak w innych chrześcijańskich doktrynach gnostyckich - jest tylko jednym z "wielkich wysłanników", awatarów w rodzaju, Manesa, który się za takiego podawał (wierzenia Perskie). Niemniej podstawą myśli manichejskiej zawsze pozostawał dualizm. W myśl doktryny rządami nad światem podzieliły się dwa równej mocy pierwiastki: zła i dobra. Jednym jest światłość, drugim Ciemność. Jeden jest duchowy, drugi materialny. Zakłócenie równowagi, które postanowiło w opozycji obydwa pierwiastki, wzięło się dążenia Ciemności ku Światłości, którą Ciemność chciała wchłonął Stworzenie ziemskiego świata jest skutkiem bezustannej walki obu tych pierwiastków. Kosmologię manichejską charakteryzują trzy momenty: przyszłość, będąca źródłem wszystkiego, teraźniejszość, która jest obecnym przejściowym stanem świata, w której nastąpił powrót do stanu początkowego. Eschatologia manichejską mówi, iż kiedy całe Światło rozproszone w materii wróci do niebios, nastąpi Koniec świata - będzie to trzeci moment późniejszy. Spadkobiercami doktryny manichejskiej zostali, bogomiłowie i katarzy.”