piątek, 1 maja 2009

Filozofie 1. manicheizm

Ciekawe są smaki Wolności
Manicheizm - niezależny system religijny, istniejący równolegle do powstającego chrześcijaństwa. Gnostycyzm manicheizmu wyraża się w apokaliptycznej, czysto teozoficznej wizji walki między siłami światła i ciemności. Mistyczny Jezus jest wężem z Księgi Rodzaju, który skusił Adama. A objawiając mu istnienie Dobra i Zła, uzbroił go do wałki z Bogiem Zła. Natomiast Jezus z Nazaretu nie odgrywa roli centralnej jak w innych chrześcijańskich doktrynach gnostyckich - jest tylko jednym z "wielkich wysłanników", awatarów w rodzaju, Manesa, który się za takiego podawał (wierzenia Perskie). Niemniej podstawą myśli manichejskiej zawsze pozostawał dualizm. W myśl doktryny rządami nad światem podzieliły się dwa równej mocy pierwiastki: zła i dobra. Jednym jest światłość, drugim Ciemność. Jeden jest duchowy, drugi materialny. Zakłócenie równowagi, które postanowiło w opozycji obydwa pierwiastki, wzięło się dążenia Ciemności ku Światłości, którą Ciemność chciała wchłonął Stworzenie ziemskiego świata jest skutkiem bezustannej walki obu tych pierwiastków. Kosmologię manichejską charakteryzują trzy momenty: przyszłość, będąca źródłem wszystkiego, teraźniejszość, która jest obecnym przejściowym stanem świata, w której nastąpił powrót do stanu początkowego. Eschatologia manichejską mówi, iż kiedy całe Światło rozproszone w materii wróci do niebios, nastąpi Koniec świata - będzie to trzeci moment późniejszy. Spadkobiercami doktryny manichejskiej zostali, bogomiłowie i katarzy.”

Brak komentarzy: